Telefony kontaktowe Taxi Express Nowy Sącz:

(18) 196 – 22

606 – 962 – 200